Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden ('Voorwaarden') vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en evospin.top. Door gebruik te maken van onze website en diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en verbindt u zich eraan te voldoen.

Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van onze website en diensten. Het is belangrijk dat u deze Voorwaarden regelmatig controleert op updates of wijzigingen.

Toegang tot de Website

Wij verlenen u beperkte, niet-exclusieve toegang tot evospin.top voor persoonlijk gebruik. U mag onze site niet gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U stemt ermee in dat u geen enkele actie onderneemt die de werking of veiligheid van evospin.top kan beïnvloeden, zoals het gebruik van hacktechnieken, het introduceren van virussen of het uitvoeren van spamactiviteiten.

  • U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en inloggegevens.
  • U stemt ermee in om geen gebruik te maken van de persoonlijke informatie van anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
  • U mag geen inhoud plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.
  • U zult de privacy van andere gebruikers respecteren en hun persoonlijke gegevens niet verzamelen of misbruiken.

Intellectuele Eigendom

De content op evospin.top, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en video's, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van evospin.top niet kopiëren, wijzigen, publiceren, verspreiden of gebruiken voor andere doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.

U behoudt alle rechten op de inhoud die u op evospin.top plaatst, maar verleent ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie om uw content te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te publiceren en te verspreiden op evospin.top en andere promotiekanalen.

Links naar Externe Websites

evospin.top kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze websites. Het volgen van deze links is voor uw eigen risico en u dient de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van deze websites te raadplegen.

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door uw interactie met externe websites.
  • Het plaatsen van links naar externe websites zonder onze schriftelijke toestemming is verboden.
  • Wij behouden ons het recht voor om links naar externe websites op evospin.top te verwijderen of te wijzigen.

Wijzigingen in de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op deze pagina worden gepubliceerd. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig terug te keren naar deze pagina en de wijzigingen te bekijken.

Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website en diensten.